Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

admin Aktualności

Spółka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dotacja na kapitał obrotowy dla PPiR PROINTECH Sp. z o.o.”

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie, na jaki udzielona jest dotacja, tj. od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 197.212,86 zł (100% wartości projektu).