W chwili obecnej nie posiadamy wolnych miejsc pracy

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Działem Kadr, tel. 32 7609775 lub drogą elektroniczną – info@prointech.plrekrutacja1

Przebieg procesu rekrutacji:
I etap:
Pierwszy etap to weryfikacja kandydatów na dane stanowisko pod względem spełnienia przez nich określonych wymagań. Wszystkie aplikacje są szczegółowo rozpatrywane. Osoby, których kwalifikacje będą odpowiadały wymogom stanowiska zostaną zaproszone na spotkanie.

II etap:
Przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, mające na celu uzupełnienie wiadomości o kandydacie.

III etap:
Ten etap dotyczy tylko kandydatów, którzy pomyślnie przeszli wcześniejsze etapy i polega na rozmowie z Kierownikiem Działu bądź Wydziału, dla którego prowadzona jest rekrutacja. W czasie tej rozmowy kandydat ma możliwość zapoznania się z charakterem pracy oraz zakresem obowiązków na stanowisku, na które zostanie zatrudniony.

Aby ubiegać się o wybrane stanowisko należy wypełnić formularz aplikacyjny on line.

*To pole jest wymagane.

Imię i nazwisko*

Telefon kontaktowy*

Adres email*

Stanowisko*

Treść wiadomości*

CV (max. 2Mb)*

List motywacyjny (max. 2Mb)*

captcha <- wpisz kod z obrazka

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPiR „PROINTECH” Sp. z o.o. z siedzibą 41-500 Chorzów, ul. Wieniawskiego 20C, reprezentowany przez:
    Jakuba Puszczewicz – Prezesa Zarządu, Artura Nowak – Członka Zarządu
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie PPiR „PROINTECH” Sp. z o.o.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowych i składkowych.

Licznik odwiedzin : 408,822