Działalność firmy obejmuje projektowanie, produkcję, dostawy i montaż konstrukcji stalowych, elementów systemów transportu technologicznego oraz obiektów budownictwa przemysłowego.

Nasze działania są ukierunkowane na ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług i wytwarzanych wyrobów, dopasowanie ich do technicznych wymogów klientów w celu uzyskania największego zadowolenia klientów.

Nasze cele strategiczne to:

 1. Dobra współpraca z klientami, a w szczególności stałe usprawnianie przepływu informacji, aktywne ustalanie i precyzowanie wymagań klientów.
 2. Stawianie na wartościowych pracowników, współpracowników, dostawców i partnerów, stawianie im wymagań, ciągłe szkolenie i podnoszenie kwalifikacji.
 3. Upowszechnianie wśród pracowników celów i zadań, zwłaszcza jakościowych.
 4. Strategia, planowanie i zarządzanie, ukierunkowane na rynek, co oznacza wizję rozwoju firmy, dążenie do nowych technologii i metod pracy.
 5. Poprawa wyników i relacji ekonomicznych.

Cele te wyznaczają politykę jakości firmy, którą realizuje kierownictwo Zakładu poprzez :

 1. określenie kompetencji i odpowiedzialności w zakresie jakości na wszystkich szczeblach organizacji,
 2. w zarządzaniu zasobami ludzkimi dążenie do tego, aby każdy pracownik miał poczucie odpowiedzialności za jakość i utożsamiał sukces firmy z sukcesem osobistym , mając świadomość, że jakość uzyskana dzisiaj to referencje dla przyszłych zamówień,
 3. ciągłe badanie rynku i doskonalenie swoich usług dla spełniania potrzeb i oczekiwań klientów,
 4. ocenę i dobór dostawców gwarantujących wymagany przez naszą firmę poziom świadczonych usług,
 5. zapewnienie środków technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych gwarantujących osiąganie celów jakościowych,
 6. zespołowe rozwiązywanie problemów, analizowanie przyczyn powstawania niezgodności w celu podejmowania działań związanych z doskonaleniem metod postępowania i podnoszenia efektywności.

Cele te osiągamy poprzez ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, zgodnego z międzynarodową normą:  EN ISO 9001:2008

Zarząd firmy zapewnia, że Polityka Jakości jest w firmie rozpowszechniona, zrozumiała i wdrożona oraz, że są zapewnione środki do jej realizacji tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów jakości.

Rejestr zbiorów danych prowadzonych przez ABI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.

https://system.abiexpert.pl/public/pcollect/ident/21980

Licznik odwiedzin : 347,019